Wyciąg z Komunikatu organizacyjnego PWZPS na sezon 2020/2021

 

2) W sezonie 2020/2021 obowiązują następujące roczniki młodzieżowe:

  1. Seniorki/Senior – maksymalnie rocznik 2004;

  2. Juniorki/ Junior – ur. 01.01.2002 – 31.12.2003 i młodsi do 2005, maksymalnie rocznik

2006 za zgodą Wydziału Szkolenia;

  1. Juniorki Mł./ Junior Mł. – ur. 01.01.2004 – 31.12.2005 i młodsi do 2006, rocznik 2007

za zgodą Wydziału Szkolenia dot. zawodników i zawodniczek szkolonych w Kadrach Wojewódzkich;

  1. Młodziczki/ Młodzik – ur. 01.01.2006 – 31.12.2007 i młodsi do 2008 maksymalnie.

Rocznik 2009 za pisemną zgodą Wydziału Szkolenia PWZPS.

3) Powyższe kategorie w rozgrywkach centralnych zgodnie z Regulaminem PZPS.

4) Zawodnik/zawodniczka może rozegrać jeden mecz ligowy w jednym dniu (nie dotyczy turniejów).